Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Fundusz Hipoteczny DOM jest partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej to Fundacja, która statutowo podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i która powstała w odpowiedzi na wyzwania, jakie stanęły przed polską polityką społeczno-gospodarczą w obliczu wzrostu w naszym kraju liczby ludzi w podeszłym wieku. Z uwagi na potencjał seniorów i ich specyficzne potrzeby niezbędne jest dokonywanie kompleksowych diagnoz w tym obszarze i projektowanie stosownych rozwiązań, a także mobilizowanie różnych środowisk do współpracy w imię solidarności międzypokoleniowej. W ocenie Instytutu najistotniejszą kwestią jest opracowanie strategii rozwoju gospodarki senioralnej na poziomie krajowym i regionalnym we współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych i senioralnych.

Celem Instytutu jest również koordynowanie współpracy między uczestnikami rynku usług senioralnych – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Dzięki stworzonej przez Instytut bazie wiedzy i kontaktów możliwe jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze gospodarki senioralnej lub też oferujących usługi na rzecz seniorów.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest Złotym Partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

http://kigs.org.pl/

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ