INFOLINIA 801 005 801

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Fundusz Hipoteczny DOM jest partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej to Fundacja, która statutowo podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i która powstała w odpowiedzi na wyzwania, jakie stanęły przed polską polityką społeczno-gospodarczą w obliczu wzrostu w naszym kraju liczby ludzi w podeszłym wieku. Z uwagi na potencjał seniorów i ich specyficzne potrzeby niezbędne jest dokonywanie kompleksowych diagnoz w tym obszarze i projektowanie stosownych rozwiązań, a także mobilizowanie różnych środowisk do współpracy w imię solidarności międzypokoleniowej. W ocenie Instytutu najistotniejszą kwestią jest opracowanie strategii rozwoju gospodarki senioralnej na poziomie krajowym i regionalnym we współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych i senioralnych.

Celem Instytutu jest również koordynowanie współpracy między uczestnikami rynku usług senioralnych – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Dzięki stworzonej przez Instytut bazie wiedzy i kontaktów możliwe jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze gospodarki senioralnej lub też oferujących usługi na rzecz seniorów.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest Złotym Partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

http://kigs.org.pl/

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ