INFOLINIA 801 005 801

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w celu prezentacji oraz przekazywania aktualnych informacji handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu prezentacji oraz przekazywania aktualnych informacji handlowych Administratora danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i księgową Administratora danych, a także pełniącym usługi doradcze na rzecz Administratora danych oraz kancelariom notarialnym i prawnym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, mają Państwo:

  1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, iż dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – info@funduszhipoteczny.pl

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ