INFOLINIA 801 005 801

Klauzula informacyjna (dane pozyskane z AXCELO Sp. z o.o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych jest Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 (00-867).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 – prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych to: imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu, nr id
 5. Dane są przetwarzane w celu prezentacji własnych usług i produktów Administratora oraz przekazywania aktualnych informacji handlowych.
 6. Dane zostały pozyskane z bazy danych firmy AXCELO Sp. z o.o.
 7. Dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i księgową Administratora danych, a także pełniącym usługi doradcze na rzecz Administratora danych oraz kancelariom notarialnym i prawnym.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  (a) wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
  (b) żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  (c) prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
  (d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
  (e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – info@funduszhipoteczny.pl

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ