Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 kwietnia 2017 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 6.664.000 akcji, które uprawniają do 6.664.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika