Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2013 roku


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 4 lipca 2013 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.000.000 akcji, które uprawniają do 3.000.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika