Zarząd

Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie:

  1. Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 5 lat. Kadencja obecnego Zarządu upływa 6 maja 2021 r.

Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Założyciel i pierwszy Prezes Zarządu związany z Funduszem Hipotecznym DOM S.A. od 2008 roku. Pracuje na polskim rynku usług finansowych od 1997 r. W latach 1997-2003 pracował dla Grupy BRE Banku – w Skarbiec TFI oraz Skarbiec Asset Management Holding m.in. na stanowisku Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Skarbca. W latach 2004-2008 pracował między innymi w Sygma Bank Polska, Xelion Doradcy Finansowi, doradzał zagranicznym bankom i firmom inwestycyjnym w zakresie otwierania i prowadzenia działalności w Polsce.

Od sierpnia 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Dom Maklerski, od października 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Szybko.pl Sp. z o.o.

Robert Majkowski jest Wiceprzewodniczącym Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Członek Zarządu European Pensions and Property Asset Realease Group Ltd z siedzibą w Londynie.

Absolwent Warszawskiej SGH oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń Warszawskiej Akademii Finansów we współpracy z John Cass London Business School.