Szanowni Państwo,

Na wstępie odniosę się do mojego listu z roku ubiegłego.
Pomimo, że nie udało nam się w pełni zrealizować naszego planu przedstawianego w 2012 roku, dzięki przeprowadzeniu w latach 2014-2015 głębokiej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, administracyjnych i przede wszystkim marketingu i sprzedaży, udało nam się na początku 2016 roku zbliżyć do punktu, w którym Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM osiąga punkt równowagi finansowej.

Rok 2016 był dla naszej Grupy Kapitałowej okresem, w którym naszą działalność ukierunkowaliśmy na stopniowe zwiększanie liczby podpisywanych umów hipoteki odwróconej oraz stałe dbanie o zachowanie równowagi finansowej, czego skutkiem było przemodelowanie naszej struktury sprzedaży i działań marketingowych. Najważniejszym zadaniem było zidentyfikowanie naturalnego, istniejącego już popytu na nasze usługi i testowanie efektywnych kanałów pozyskiwania nowych klientów. Udało nam się również zwrócić uwagę mediów i decydentów na potrzebę uregulowania rynku.

Rok 2017 będzie dla nas okresem wdrożenia nowej strategii marketingowej i ponownym otwarciem procesu legislacyjnego związanego z „Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Nasz udział w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej nadal wynosi blisko 70% i jesteśmy jego liderem. Dzięki temu poprzez rozwój całego rynku hipoteki odwróconej zakładamy wzrost wartości naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Wiele sygnałów płynących z rynku pozwala nam zakładać, że rok 2017 może być przełomowy zarówno pod względem wzrostu liczby nowo zawartych umów jak i wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu