Szanowni Państwo,

Rynek hipoteki odwróconej w Polsce ciągle się rozwija i powiększa, jednak pozostaje rynkiem
niszowym. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM S.A. jest liderem i pionierem rynku i
stale umacnia swoją pozycję. Niestety usługa hipoteki odwróconej, pomimo ogromnego
potencjału, nadal nie rozwija się w tempie, jakie zakładaliśmy. Jednym z zasadniczych czynników
powolnego tempa rozwoju było zapowiadane wprowadzenie regulacji prawnych i nadzoru nad
rynkiem, co w konsekwencji przerodziło się na wyczekiwanie potencjalnych klientów na zmiany
zwiększające poczucie bezpieczeństwa.

Rok 2014 pokazał, że proces akceptacji przez społeczeństwo i potencjalnych klientów nowej usługi
jaką jest hipoteka odwrócona systematycznie następuje. Niemniej jednak w naszej opinii wielkość
rynku jest nadal bardzo mała w stosunku do potencjału ponad 2 milionów Seniorów
zamieszkałych w dużych miastach, którzy są podstawową grupą odbiorców naszej oferty.
W najbliższych 5 latach populacja osób w wieku powyżej 65. lat zwiększy się o ponad 1 milion
osób, co dodatkowo poszerzy grono potencjalnego rynku.

Przedłużające się prace nad ustawą dot. renty dożywotniej oraz ustawą o odwróconym kredycie
hipotecznym wpłynęły na spowolnienie tempa przyrostu liczby umów zawieranych z Seniorami.
Przewidując okresową stagnację rynku w oczekiwaniu na zapowiadane zmiany podjęliśmy decyzję
o dostosowaniu struktury organizacyjnej i kosztów do obecnego potencjału rynku. Dzięki temu
udało się znacząco obniżyć koszty i zachować przyrost zarządzanego portfela nieruchomości.
W wyniku zachodzących zmian społecznych i demograficznych, pomimo ograniczenia naszych
działań reklamowych, zaczynamy dostrzegać wzrost zainteresowania usługami oferowanymi
przez Grupę Kapitałową. Wyraźnie zaczyna wzrastać skłonność potencjalnych klientów do
zawierania umów, co w ostatnich miesiącach przekłada się na poprawę osiąganych wyników,
które powinny być widoczne na koniec 2015 roku.

Nasze plany zakładają zwiększanie portfela nieruchomości oraz stałe poprawianie wyniku
finansowego Spółki i jestem przekonany, że rynek usług dla Seniorów musi się rozwinąć, a rynek
hipoteki odwróconej będzie funkcjonował również w Polsce. Fundusz Hipoteczny DOM będzie
aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowej, „srebrnej gospodarki” i zamierza pozostawać jej
liderem.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu