Kontakt do Spółki 

Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
Telefon: +48 22 100 50 00
Faks: +48 22 100 50 01
Adres poczty elektronicznej: zarzad@funduszhipoteczny.pl
Adres strony internetowej produktowej: www.funduszhipoteczny.pl
Adres strony internetowej dla relacji inwestorskich www.funduszhipoteczny.com

Kontakt dla mediów 

Agnieszka Żelazko

 
Telefon: +48 695 431 706
Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zelazko@funduszhipoteczny.pl