Kalendarz inwestora

ROK 2019

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2019 r. – raport roczny za rok 2018 r;
14 maja 2019 r. – dane za I kwartał 2019 r;
26 czerwca 2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające rok 2018;
14 sierpnia 2019 r. – dane za II kwartał 2019 r;
13 listopada 2019 r. – dane za III kwartał 2019 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:
- na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,
- bezpośrednio lub pośrednio,
- dotyczących akcji, instrumentów dłużnych emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego, raportu półrocznego oraz raportu rocznego.

Okres zamknięty nie będzie dotyczył „bieżących” informacji poufnych.

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w roku 2018 będą występować następujące okresy zamknięte:
Od 20 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. (bo 21 marca 2019 r. jest Raport Roczny za 2018 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 12 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r. (bo 14 maja 2019 r. jest publikowany raport za I kwartał 2019 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. (bo 14 sierpnia 2018 r. jest publikowany jest raport za II kwartał 2019 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 11 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. (bo 13 listopada 2019 r. publikowany jest raport za III kwartał 2018 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)


ROK 2018

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2018 r. – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2017 r;
14 maja 2018 r. – dane za I kwartał 2018 r;
14 czerwca 2018 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
13 sierpnia 2018 r. – dane za II kwartał 2018 r;
28 września 2018 r. – Nazdwyczajne Walen Zgromadzenie (w sprawie połączenie Spółek);
14 listopada 2018 r. – dane za III kwartał 2018 r.


ROK 2017

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2017 r. – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2016 r;
21 marca 2017 r. – raport roczny spółki zależnej - Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2016 r;
27 kwietnia 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15 maja 2017 r. – dane za I kwartał 2017 r;
11 sierpnia 2017 r. – dane za II kwartał 2017 r;
11 sierpnia 2017 r. – raport półroczny spółki zależnej - Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2016 r;
13 listopada 2017 r. – dane za III kwartał 2017 r.


ROK 2016

15 luty 2016 r. – dane za IV kwartał 2015 r;
25 marca 2016 r. – raport roczny jednostkowy za rok 2015 r;
31 marca 2016 r.– raport roczny skonsolidowany za rok 2015 r;
16 maja 2016 r. – dane za I kwartał 2016 r;
9 czerwca 2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15 sierpnia 2016 r. – dane za II kwartał 2016 r;
14 listopada 2016 r. – dane za III kwartał 2016 r.


ROK 2015

13 luty 2015 r. – dane za IV kwartał 2014 roku;
14 maja 2015 r. – dane za I kwartał 2015 roku;
3 czerwiec 2015 r. – skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2014 roku;
29 czerwiec 2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 sierpnia 2015 r. – dane za II kwartał 2015 roku;
25 sierpnia 2015 r. – raport spółki zależnej - Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna za I półrocze 2015;
12 listopada 2015 r. – Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
13 listopad 2015 r. – dane za III kwartał 2015 roku.


ROK 2014

14 luty 2014 r. – dane za IV kwartał 2013 roku;
18 marca 2014 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 maja 2014 r. – dane za I kwartał 2014 roku;
4 czerwiec 2014 r. – raport roczny za rok 2013 roku;
30 czerwca 2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 sierpnia 2014 r. – dane za II kwartał 2014 roku;
14 listopad 2014 r. – dane za III kwartał 2014 roku.


ROK 2013

13 lutego 2013 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4 lipca 2013 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Raporty okresowe
14 luty 2013 r. – dane za IV kwartał 2012 roku;
14 maja 2013 r. – dane za I kwartał 2013 roku;
31 maja 2013 r. – raport roczny za rok 2012;
14 sierpnia 2013 r. – dane za II kwartał 2013 roku;
14 listopad 2013 r. – dane za III kwartał 2013 roku.


ROK 2012

15 listopada 2012 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012