Fundusz Hipoteczny DOM S.A. 
 Raport za III kwartał 2019 roku (pdf)  Raport za III kwartał 2019 roku (xlsx)
 Raport za II kwartał 2019 roku (pdf)  Raport za II kwartał 2019 roku (xlsx)
 Raport za I kwartał 2019 roku (pdf)  Raport za I kwartał 2019 roku (xlsx)
 Raport za IV kwartał 2018 roku (roczny, pdf)  Raport za IV kwartał 2018 roku (xlsx)
 Raport za III kwartał 2018 roku (pdf)*  Raport za III kwartał 2018 roku (xlsx)*
 Raport za II kwartał 2018 roku (pdf)*  Raport za II kwartał 2018 roku (xlsx)*
 Raport za I kwartał 2018 roku (pdf)*  Raport za I kwartał 2018 roku (xlsx)*
 Raport za IV kwartał 2017 roku (roczny, pdf)*  Raport za IV kwartał 2017 roku (xlsx)*
 Raport za III kwartał 2017 roku (pdf)*  Raport za III kwartał 2017 roku (xlsx)*
 Raport za II kwartał 2017 roku (pdf)*  Raport za II kwartał 2017 roku (xlsx)*
 Raport za I kwartał 2017 roku (pdf)*  Raport za I kwartał 2017 roku (xlsx)*
 Raport za IV kwartał 2016 roku (pdf)*  Raport za IV kwartał 2016 roku (xlsx)*
 Raport za III kwartał 2016 roku (pdf)*  Raport za III kwartał 2016 roku (xlsx)*
 Raport za II kwartał 2016 roku (pdf)*  Raport za II kwartał 2016 roku (xlsx)*
 Raport za I kwartał 2016 (pdf)*  Raport za I kwartał 2016 (xlsx)*
 Raport za IV kwartał 2015 (pdf)*  Raport za IV kwartał 2015 (xlsx)*
 Raport za III kwartał 2015 (pdf)*  Raport za III kwartał 2015 (xlsx)*
 Raport za II kwartał 2015 roku (pdf)*  Raport za II kwartał 2015 roku (xlsx)*
 Raport za I kwartał 2015 roku (pdf)*  Raport za I kwartał 2015 roku (xlsx)*
 Raport za IV kwartał 2014 roku (pdf)*  Raport za IV kwartał 2014 roku (xlsx)*
 Raport za III kwartał 2014 roku (pdf)*  Raport za III kwartał 2014 roku (xls)*
 Raport za II kwartał 2014 roku*  
 Raport za I kwartał 2014 roku*  
 Raport za IV kwartał 2013 roku*  
 Raport za III kwartał 2013 roku*  
 Raport za II kwartał 2013 roku*  
 Raport za I kwartał 2013 roku*  
 Raport za IV kwartał 2012 roku*  
 Raport za III kwartał 2012 roku*

			

* - do 29 października 2018 roku, dnia połączenia Spółek w ramach Grupy Kapitałowej dane skonsolidowane