Witamy!

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i zarazem największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej w Polsce. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest do osób starszych – Seniorów pow. 65 roku życia, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych i potrzebują dodatkowych źródeł utrzymania. Usługa świadczona przez Spółkę umożliwia Seniorowi wykorzystanie posiadanej nieruchomości i „uwolnienia” jej wartości w postaci otrzymywanych świadczeń pieniężnych. Pozwala to Seniorowi podnieść standard swojego życia i czerpać korzyści ze zgromadzonego majątku w postaci nieruchomości.

Pomimo wczesnego etapu rozwoju rynku usług hipoteki odwróconej w Polsce istnieje wiele czynników świadczących o potencjale dynamicznego rozwoju tych usług w najbliższych latach. Prognozy GUS dotyczące  zmian demograficznych w Polsce wskazują na coraz szybsze starzenie się mieszkańców Polski oraz rosnący odsetek ludzi w wieku emerytalnym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zamożności przyszłych emerytów jest pogarszająca się efektywność systemu emerytalnego.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację trzech podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost ilości i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej,
  3. wykorzystanie możliwości finansowania kapitałem dłużnym.

NOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017
już dostępny