Witamy!

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i zarazem największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce. Oferta Funduszu skierowana jest do osób starszych – Seniorów pow. 65 roku życia, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych i potrzebują dodatkowych źródeł utrzymania. Usługa świadczona przez Spółkę umożliwia Seniorowi wykorzystanie posiadanej nieruchomości i „uwolnienia” jej wartości w postaci otrzymywanych świadczeń pieniężnych. Pozwala to Seniorowi podnieść standard swojego życia i czerpać korzyści ze zgromadzonego majątku w postaci nieruchomości.

Pomimo wczesnego etapu rozwoju rynku usług hipoteki odwróconej w Polsce istnieje wiele czynników świadczących o potencjale dynamicznego rozwoju tych usług w najbliższych latach. Prognozy GUS dotyczące zmian demograficznych w Polsce wskazują na coraz szybsze starzenie się mieszkańców Polski oraz rosnący odsetek ludzi w wieku emerytalnym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zamożności przyszłych emerytów jest pogarszająca się efektywność systemu emerytalnego.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację dwóch podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost liczby i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej w Polsce

NOWE:

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku opublikowany w dniu 13 listopada 2019 roku.