Certyfikat Etyczny dla Funduszu Hipotecznego DOM

Certyfikat Etyczny dla Funduszu Hipotecznego DOM

Logotyp ZPF

Fundusz Hipoteczny DOM od 2012 roku posiada Certyfikat Etyczny zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jest on świadectwem stosowania przez firmę najwyższych standardów etyki branżowej. Certyfikat ten przyznawany jest firmom, który pozytywnie przechodzą coroczną weryfikację ankiet audytu etycznego dokonywany przez Komisję Etyki przy KPF.

Zasady Dobrych Praktyk obowiązujące Fundusz Hipoteczny DOM można pobrać pod adresem: https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Istniej możliwość skierowania wniosku (skargi) do Komisji Etyki o wszczęcie postępowania. Wniosek taki można złożyć:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl

Więcej informacji na: https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

  

  

Zalety renty dożywotniej

ikona02

I am raw html block.
Click edit button to change this html

ikona03

I am raw html block.
Click edit button to change this html

ikona04

I am raw html block.
Click edit button to change this html

ikona01

I am raw html block.
Click edit button to change this html